Your Site Title
MOLVIN.jpg

Villa Molvin

 Villa Molvin

 
 

När familjen kontaktade mig hade de just genomfört en pietetsfull renovering av sin villa. Nu ville de skapa en trädgård som slöt sig mot gatan och skapade en fristad, för kontemplation och lek..

 Vi började med att uppföra en stenmur mot gatan och skapa en inramning till husets höga stengrund. Vanligt i egnahems-områden är entre´ träd som ramar in. Vi valde prydnadsaplar Malus Floribunda samt en häck av formklippt vintergrön Liguster. Vi lät ett rutnät av spaljé bilda ett rosenrum omgivande en sittplats för kaffekalas i solen. Den grusade gången går i en mjuk båge och möter gräsytan som kantats med gatsten.