Your Site Title
NORIN.jpg

Norin

 Villa Norin

 
 

Ett svårt uppdrag. Tomten sluttar brant mellan två villagator och fyra olika avgränsande fastigheter. En bergstomt som denna kräver att man spränger för att få plan mark att stå på. Vi sparade sprängsten till murarna. 

Sedan uppfördes i rask takt; en villa i två plan, ett dubbelgarage, ett Attefallshus, en pool, två parkeringsplatser och en bod...

Svårigheten att hitta kommunikationsvägar på en sluttningstomt med så många olika funktioner löstes successivt genom bra dialog med husägarna. Stenmurar, trappor, avsatser, sittplatser och gångar passades in på ritningen som kändes pytteliten... Mellanrummen planterades med insynsskyddande växtlighet passande för soligt, blåsigt och torrt läge. 

Resultatet har blivit en villaträdgård med naturstråk av sedummatta, kryddträdgård, körsbärslund och några underbara blickfång från husets alla fönster. En trädgård att se ner på likaväl som att uppleva från marken. 

När verkligheten nu, efter två års arbete kan beskådas känns det självklart. Men det tar tid att bemästra ett berg!