Your Site Title
MELIN.jpg

Melin

 Villa Melin- Sandhamn

 
 

Att anlägga en trädgård på en sandö i skärgården är tufft. Att tampas med totalt bevattningsförbud dessutom ställer krav på anläggare och ägare. När vi planterade utmanade vi oss själva genom att testa jordblandningar och provplantera. 

Gångarna i skiffer anlades under vintern och marken runtomkring var sårad och tilltrampad av tidigare byggnadsarbeten. Vi började med att jämna av och lägga sedummatta som en mjukare övergång mot natur och blåbärsris. Detta lyckades mycket bra och trots torr sommar med sparsam bevattning ser dessa ytor fantastiska ut. 

Vi testade också att gräva bort sand i bäddar för en naturlig och torktålig ängsliknande plantering. Här bottnade vi med filt för att skilja sand från frilandsjord utan tillsatt gödsel eller mull - en jord som håller tillväxten i schack och inte lockar lycksökande ej inbjudna gäster. Här planterades med framgång Kungsljus, gräsväxter, Rölleka, Timjan, Bergomrot i mjuka svep. Efter en sommar utan vatten var utvecklingen svag men alla växter lever.