Your Site Title
BRF RINGVÄGEN.jpg

Brf Ringvägen

Brf Ringvägen- skötseluppdrag

 
 

Vi kontaktades av styrelsen som önskade ett löpande skötselavtal av föreningens ganska nyplanterade grönytor. 

Vi enades om en årlig budget och lade upp en gemensam strategi;
öka föreningsmedlemmarnas intresse för trädgårdens utveckling samt att minska den stora mängden ogräs i buskplanteringarna.

Efter tre utförda säsonger har vi klarat målet över förväntan.
Det blommar och prunkar nu i alla rabatter och vi glädjer oss åt det engagemang som de boende bjuder oss. Vi har planterat marktäckande perenner och lökar i mängd och vi har utökat antalet rabatter samtidigt som vi hållit vårt löfte att minska på timmarna med återkommande ogräsrensning och skötsel. 

En levande boendemiljö mår alla bra av. Här är det möjligt och tillåtet att plocka en bukett i rabatten. Är inte det livskvalitet? 

 

"Ulrika Sommar har uppdraget att ansvara för skötsel och underhåll av föreningens trädgård såsom rabatter, buskar, blommor och träd. I uppdraget ingår också en successiv uppgradering av trädgården för att minska underhållet i form av ogräsbekämpning och samtidigt skapa ett offentligt uterum, som medlemmar kan njuta av under hela växtsäsongen. Ulrika tillsammans med hennes personal sköter uppdraget på ett utomordentligt professionellt sätt med många bra idéer och stor arbetsglädje".

Brf Ringvägen i Saltsjöbaden