Your Site Title
VILLA M.jpg

Villa M

 Villa M

 
 

Det stora pampiga huset fick en ny utbyggd sittplats under tak och hela huset putsades och målades om. Arbeten med byggnadsställningar och maskiner pågick hela våren. 

Vårt uppdrag var att skapa en förbättrad trädgård till familjevillan. På önskelistan fanns; köksträdgård, plan gräsmatta, blommande rabatter och bra kommunikation runt huset. Ordet skötselfritt nämns ofta, men en sådan trädgård existerar ju inte... Parallellt med bygget schaktades tomten, nya nivåer för gräsmatta lades upp och en ny rullades ut. En gång i mjuk bågform kompletterade den befintliga stenläggningen i granit. 
Nya rabatter med favoritväxter såsom Echinacea, Veronicastrum, Hemerocallis, Paeonia, Viola, Anemone, Dicentra, Sedum, Geranium och lökväxter

På husets framsida flyttades en stor syren, häck kompletterades och berget skapades från mossa och gammal gräsmatta. I stället lades sedummatta runt berghällarna så att ett vackert lättskött landskap runt det fina entréträdet bildades. Sedummatta kompletterades med rörelse i Miscanthus gracilliumus i stora sjok av sockblommor. 
Vid den nya sittplatsen planterades ett stort exemplar av Magnolia Denudatasom trädgårdens drottning och blockfång till vårens morgonkaffe. När hon blommar i maj kommer vi gärna på besök!